loader

Holckenhavn Slot

65 31 31 05

Riffeljagt på Fyn ved Holckenhavn Gods professionel skytte Kjeld Fisker

Godset

En perle på Fyn

Velkommen til

Holckenhavn Gods

Til Holckenhavn Gods hører ca. 900 ha jord, som ligger omkring slottet og langs Storebælts kyst.

På Holckenhavn driver vi traditionelle driftgrene som skovvæsen, jagtvæsen, økologisk landbrug og husudlejning.

Udlejningshuse

Holckenhavn Gods råder over en række udlejningshuse, der alle er blevet renoveret i løbet af de sidste 10 - 20 år i en lys og let stil.

Husene har fået nye badeværelser, køkkener, blevet isoleret og fået nye gulve.

Vi har sjældent ledige lejemål. Når det sker, annoncerer vi dette via vores Facebook side.

Kontakt vedrørende udlejningshuse skal rettes til Dennis Hou Holck

 

Skovvæsen

Til Holckenhavn Gods høre ca. 380 ha skov med varierende trætyper.

Holckenhavn Gods har stor ekspertise inden for nobilis-pyntegrønt, som vi har specialiseret os i gennem en lang årrække.

Desuden sælger vi tømmer og brænde.

Kontakt vedrørende skovvæsen skal rettes til Dennis Hou Holck

Skov med biodiversitetsformål

Der er i forbindelse med ordningen om tilskud til Bæredygtig skovdrift (Skov med biodiversitet) givet tilskud til ekstensiv drift af løvtræsbevoksninger Kajbjerg Skov. Holckenhavn Gods

Formålet med tilskuddet er at bidrage til, at sikre stabile levesteder for de arter der er tilknyttet skov, bl.a. vha. naturlig foryngelse, begrænset jordbearbejdning og bevarelse dødt ved og træer med hulheder.

Jagtvæsen

Der drives jagt på alle Holckenhavn Gods' jorde. Jagtvæsenet opererer under den nye biotopplan og har derfor udlagt store arealer til vildtet.

 

Kontakt vedrørende jagtvæsen skal rettes til skytte Kjeld Fisker

 

Maerkningsordningslogo

Landbrug

Landbruget på Holckenhavn Gods er forpagtet ud.

Landbrugsarealet udgør ca. 400 ha. og drives økologisk uden dyrehold.

 

Kontakt vedrørende landbrug skal rettes til forpagter Jens Jørgensen

 

oekologi-logo

Billeder og film fra

Holckenhavn Slot

Holckenhavn præsentation

Et døgn på Holckenhavn Slot

Holckenhavn præsentation

Se Holckenhavn Slot fra oven

Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image