loader

Holckenhavn Slot

bæredygtighed

Gennemtænkte, gode og grønne oplevelser

Se mere

Vores aftryk

På Holckenhavn Gods arbejder vi målrettet på at reducere vores klimaaftryk fra alle vores aktiviteter igennem tiltag, der forbedrer biodiversiteten og vores natur.

I 2021 optog vores egne skove, hvad der svarer til 99,45% af Holckenhavn Gods samlede CO₂ udledning.

Holckenhavn Gods er en skov- og landbrugsejendom på ca. 950 hektar, hvoraf skovene udgør 347 hektar.

Beregningerne viser at vores egne skove i 2021 optog 901 ton CO₂, hvor vi i samme periode havde et samlet CO₂ aftryk på 906 ton.

Vores CO₂ aftryk beregnes i samarbejde med RAMBØLL. CO₂ regnskabet medtager Scope 3 jf. greengas protokol.

Regnskabet indeholder således al væsentlig udledning herunder også fra vores underleverandører, ligesom der f.eks. også er medtaget CO₂ udledning i forbindelse med vores medarbejdere og gæsters transport til og fra Holckenhavn Slot.

Vores målsætning er, at vi inden 2025, kan være helt CO₂ neutrale. Regnskabet kan ses her.

VORES TILTAG FOR AT FORBEDRE NATUREN

 • Vores 440 hektar landbrugsjord drives økologisk og med reduceret kvælstoftilførsel.
 • Alle vores skove er PEFC miljøcertificeret, hvilket dokumenterer en bæredygtig drift.
 • Store arealer i vores skove er udlagt som særlig værdifuld natur under den europæiske ”Natur 2000” ordning.
 • Vi har udpeget 385 træer til livstræer, der skal blive stående i vores skove til naturligt henfald.
 • Vi har udlagt 132,5 hektar skov til skov med biodiversitetsformål.
 • Vi har i 2018 og 2021 samlet udlagt 11,18 hektar til urørt skov, dette areal skal henstå til naturligt henfald, hvilket sikrer CO₂ binding og er særligt godt for skovens små dyr.
 • Slottet og ca. halvdelen af vores udlejningshuse er opvarmet fra vores eget halmfyr, der har en meget begrænset CO₂ udledning.
 • 80 % af det samlede areal vi opvarmer, er energirenoveret.
 • Vi sælger det inventar, som vi løbende udskifter på slottet i vores recycle-setup, så inventaret får et nyt hjem i stedet for at blive smidt ud.

EN FROKOST FYLDT MED OMTANKE

I vores køkken har vi altid lavet smagfulde sæsonbestemte frokoster til vores gæster, men vi sat barren endnu højere og arbejdet intenst i vores køkken på at skabe en fremtidssikret frokost, som smager himmelsk og har et lavt klimaaftryk. Vi vil nemlig gerne, her på Holckenhavn, bidrage aktivt i kampen mod klimaforandringerne og tilbyder at vores mødegæster kan tilvælge en dansk og grønnere frokost.

Vores frokost er:

 • 50% vegetarisk.
 • Kød fra dansk fjerkræ eller vildt fra egne skove.
 • Fisk fra Norden, men primært dansk fisk, når muligt.
 • Alle råvarer vil være danske på nær hjælpeprodukter som fx krydderier mv.
 • For at sikre, at vi bruger de fødevarer, der har mindst klimaaftryk, bliver vores råvarer vurderet ud fra CONCITOs klimadatabase.

Vi glæder os til at skulle servere en frokost, hvor omtanke og de gode råvarer kan smages.