loader

Holckenhavn Slot

65 31 31 05

Riffeljagt på Fyn ved Holckenhavn Gods professionel skytte Kjeld Fisker

Godset

En perle på Fyn

Velkommen til

Holckenhavn Gods

Til Holckenhavn Gods hører ca. 900 ha jord, som ligger omkring slottet og langs Storebælts kyst.

På Holckenhavn driver vi traditionelle driftgrene som skovvæsen, jagtvæsen, økologisk landbrug og husudlejning.

Unik landejendom ved Holckenhavn udlejes

Holckenhavn Gods udbyder den vestlige del af lejemålet Konradslund til privat beboelse. Konradslund ligger 15 minutters kørsel fra Nyborg centrum og Nyborg station. Dette unikt beliggende lejemål er flot renoveret med smukke plankegulve, nyere køkken og badeværelse. Lejemålet fremstår i meget flot stand. Lejemålet er ca. 160 kvm. ex. kælder.

 

Se flere billeder om mere om Konradslund her

 

Skovvæsen

Til Holckenhavn Gods høre ca. 380 ha skov med varierende trætyper.

Holckenhavn Gods har stor ekspertise inden for nobilis-pyntegrønt, som vi har specialiseret os i gennem en lang årrække.

Desuden sælger vi tømmer og brænde.

Kontakt vedrørende skovvæsen skal rettes til Dennis Hou Holck

Skov med biodiversitetsformål

Der er i forbindelse med ordningen om tilskud til Bæredygtig skovdrift (Skov med biodiversitet) givet tilskud til ekstensiv drift af løvtræsbevoksninger Kajbjerg Skov. Holckenhavn Gods

Formålet med tilskuddet er at bidrage til, at sikre stabile levesteder for de arter der er tilknyttet skov, bl.a. vha. naturlig foryngelse, begrænset jordbearbejdning og bevarelse dødt ved og træer med hulheder.

Jagtvæsen

Der drives jagt på alle Holckenhavn Gods' jorde. Jagtvæsenet opererer under den nye biotopplan og har derfor udlagt store arealer til vildtet.

 

Kontakt vedrørende jagtvæsen skal rettes til skytte Kjeld Fisker

 

Maerkningsordningslogo

Landbrug

Landbruget på Holckenhavn Gods er forpagtet ud.

Landbrugsarealet udgør ca. 400 ha. og drives økologisk uden dyrehold.

 

Kontakt vedrørende landbrug skal rettes til forpagter Jens Jørgensen

 

oekologi-logo

Billeder og film fra

Holckenhavn Slot

Holckenhavn præsentation

Et døgn på Holckenhavn Slot

Holckenhavn præsentation

Se Holckenhavn Slot fra oven

Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image Instagram image